II miejsce w konkursie na Opracowanie Koncepcji Zagospodarowania Terenów Parku Zdrojowego w Rymanowie Zdroju

Projekt zagospodarowania terenów Parku Zdrojowego w Rymanowie Zdroju obejmował modernizację: placu zdrojowego z fontanną oraz kładki prowadzącej przez rzekę Tabor, wykonanie stref rekreacyjnych, uporządkowanie zieleni parkowej, wprowadzenie nowych nasadzeń roślinnych oraz nowoczesnych elementów małej architektury.

            Główną ideą projektową było stworzenie nowoczesnej przestrzeni o harmonijnym układzie, charakteryzującej się uporządkowaną oraz urozmaiconą formą kompozycyjną, przy jednoczesnym powiązaniu jej z istniejącymi obiektami użyteczności publicznej. Koncepcja zagospodarowania terenów parku, jest wynikiem połączenia funkcjonalności z estetyką oraz poszanowaniem istniejącego drzewostanu, przy szczególnym zwróceniu uwagi na ideę zrównoważonego rozwoju.

wiz. 1
wiz. 1