Wizualizacja terenu pomiędzy blokami

Głównym założeniem projektowym była aranżacja strefy rekreacyjnej dla mieszkańców osiedla. Wykonano murki oporowe w kolorze czerwonym, pasującym do elementów budynków, które pełniły równocześnie funkcję siedzisk. Zaplanowano nasadzenia roślinne, nawierzchnie z białych płyt i drewna, obiekty małej architektury ( ławki w kolorze czerwonym o nieregularnych kształtach, kosze na śmieci, świecące kule ogrodowe). Ponadto przy budynku usytuowanym od str. wschodniej zaprojektowano plac zabaw dla dzieci.

7
7
Bez tytułu
Bez tytułu
Bez tytułu1
Bez tytułu1
wizualizacja 3B
wizualizacja 3B