Zajmujemy się projektowaniem:

 • ogrodów przydomowych
 • fragmentów i stref w ogrodzie (kącik wypoczynkowy, oczko wodne, skalniak, rabaty, kwietniki, klomby)
 • nawierzchni ogrodowych – dojazdy i ścieżki
 • zieleni we wnętrzach, na tarasach i balkonach
 • kaskad i elementów wodnych w ogrodach i wnętrzach
 • poszczególnych elementy w ogrodzie (ogrodzenia, elementy małej architektury)
 • placów zabaw i terenów rekreacyjnych
 • zieleni przy obiektach komercyjnych – wokół budynków biurowych, przy obiektach handlowych, hotelach, restauracjach i innych
 • zieleni przy obiektach użyteczności publicznej
 • przestrzeni publicznej – parki, zieleńce, place miejskie, zieleń przyuliczna i inne
 • terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych dla pracowników

Masz pytania? Napisz do nas